Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO